AP Logo

Test poziomujący z Excela

Test poziomujący z Excela został przygotowany w celu określenia poziomu Twojej wiedzy na temat znajomości programu Microsoft Excel. Test składa się z 10 arkuszy zadań, które sprawdzą Twoje umiejętności w zakresie podstawowych oraz zaawansowanych funkcji tego narzędzia. Wypełnienie testu pozwoli na precyzyjne określenie Twojej biegłości w obsłudze Excela, od formatowania komórek po tworzenie złożonych formuł. 

Kliknij poniższy link, aby pobrać i rozpocząć test.

Hasło do testu: TestPoziomujacy

Po wypełnieniu testu zapisz plik i odeślij go na podany adres email: biuro@architekciprzedsiebiorczosci.pl